Aquid – SEO byrån med tydliga resultat

Hej och välkommen till Aquid. Vi är en SEO byrå som värnar om goda relationer till kunder och besökare. Vi är ingen webbyrå som kan “lite av allt” utan fokuserar fullt ut på det vi är bäst på, SEO. Detta är något som man tydligt ser i våra resultat.

Vill ni öka er hemsidas trafik från Google?

SEO göteborg

Lokal SEO

För städfirmor eller andra hantverkaryrken är Lokal SEO något man bör investera i tidigt.

Här vill man hitta potentiella kunder i sitt närområde och ranka högt för söktermer som “SEO byrå i Göteborg” eller liknande.

Detta kan man göra genom att sätta upp en Google Business Profile och optimera den. Men även publicera artiklar som täcker sökorden.

On-page SEO

On-page SEO är det som du ser på din hemsida. Så som text, bilder, titlar, hastigheten och design.

När man arbetar med On-page SEO för kund vill man skriva texter av hög kvalitét och optimera hemsidans UX (user experience). Man måste tänka att det är besökaren man skriver för, inte sig själv.

En hemsida med lättförstådd design och väl skrivna texter tar sig högt upp hos Google!

Off-page SEO

Off-page SEO är det du INTE ser på en hemsida. Som in-länkar från andra hemsidor och sociala medier som är kopplade.

Detta har man mindre, om ingen kontroll över alls. Syns företaget i sociala medier och tidningar så kommer hemsidans Off-page SEO stärkas.

Man kan jobba med detta genom länkbyggen och marknadsföring.

1. Förstå kundens behov

Vi inleder med en djupgående dialog med varje kund för att förstå deras specifika mål och behov. Detta steg handlar om att noggrant kartlägga företagets målsättningar, målgrupp och branschspecifika utmaningar. Det ger oss den information vi behöver för att skräddarsy en SEO-strategi som passar just deras situation.

2. Sökordsanalys och strategi

Med en klar förståelse för kundens mål genomför vi sedan omfattande sökordsanalys . Detta innebär att identifiera vilka söktermer och fraser som är mest relevanta och värdefulla för deras verksamhet. Vi använder avancerade verktyg och dataanalyser för att säkerställa att vi riktar in oss på nyckelord som kommer att driva riktad trafik till deras webbplats.

3. On-page optimering

Denna fas fokuserar på att optimera kundens webbplats för de identifierade nyckelorden. Det innebär tekniska justeringar såsom att förbättra webbplatsens laddningstid och mobilanpassning, samt innehållsmässiga uppdateringar för att säkerställa att texter, titlar, metabeskrivningar och interna länkar är optimerade för både sökmotorer och användare.

4. Off-page och länkbygge

Vi arbetar även utanför kundens webbplats för att bygga upp deras online auktoritet genom strategisk länkbyggnad. Detta innebär att säkra kvalitativa och relevanta bakåtlänkar från andra webbplatser, vilket är en viktig rankingfaktor för sökmotorer. Vi fokuserar på att skapa värdefullt innehåll och samarbeten som naturligt genererar dessa länkar.

5. Uppföljning, analys och justering

Slutligen, en kontinuerlig process av uppföljning och analys är avgörande för långsiktig SEO framgång. Vi använder avancerade analysverktyg för att spåra webbplatsens prestanda, övervaka rankingförändringar och identifiera möjligheter för förbättring. Denna data används för att regelbundet justera och finjustera strategin, för att säkerställa att vi kontinuerligt möter och överträffar kundens mål.

Vad våra kunder säger om oss

Nedan ser ni våra priser för SEO tjänster. Vårt minsta kontrakt ligger på 5 månader. Priser visas ex moms.

 • Sökordsanalys
 • Optimering av hemsidans hastighet
 • Implementering av korrekt menystruktur
 • 6st SEO optimerade artiklar
 • 1st backlink
 • Smart placerade interna länkar
 • On-page SEO
 • Off-page SEO
 • Lokal SEO
 • Sökordsanalys
 • Analys av konkurrenter
 • Optimering av hemsidans hastighet
 • Implementering av korrekt menystruktur
 • 11st SEO optimerade artiklar
 • 2st backlinks
 • Smart placerade interna länkar
 • On-page SEO
 • Off-page SEO
 • Lokal SEO
 • Egengjorda illustrationer för varje artikel
 • Sökordsanalys
 • Analys av konkurrenter
 • Optimering av hemsidans hastighet
 • Implementering av korrekt menystruktur
 • 17st SEO optimerade artiklar
 • 3st backlinks
 • Smart placerade interna länkar
 • On-page SEO
 • Off-page SEO
 • Lokal SEO
 • Egengjorda illustrationer för varje artikel
 • Hantering av sociala medier för EEAT (trovärdighet hos Google)
 • Optimering av Google Business Profile
 • Teknisk SEO